Tilmelding

                                                            

DcH Odsherred

Konkurrence tilmelding lydighed Alle kreds og lands konkurrencer der tæller til DM ser i på www.dch-tilmeld.dk, kun konkurrencer offentliggjort på den hjemmeside gælder til udtagelse.

Vigtigt! Bestyrelsen for Odsherred Civile hundeførerforening har besluttet, som det står i vores interne vejledning, at deltagere fra Odsherred indbetaler via foreningen, så overhold venligst dette, i modsat fald kan konsekvensen blive at den/de pågældende bliver taget af konkurrencen. Når I tilmelder jer konkurrencer, så husk at sætte kryds i rubrikken “betaling via lokalforening” når i udfylder onlinetilmeldingen.

Tilmeldingsfristen er 5 dage før den arrangerende klubs fastsatte tilmeldingsfrist, dette for at give Annemarie Sørensen en mulighed for at se hvem der skal indbetales penge for og evt. aftale med en anden om at gøre det. Når i har tilmeldt jer via onlinesystemet skal foreningens formular ligeledes udfyldes, den udfyldte formular modtager Annemarie som efterfølgende sørger for den samlede betaling til den afholdende forening.

Betaling af deltagergebyr skal ske samtidigt til foreningens konkurrencekonto Dragsholm Sparekasse reg. nr. 0537 konto nr. 0000340472

Ps. det kan aftales med Annemarie at der overføres et acontobeløb som der så trækkes af når i melder til hen af vejen.

Der er lukket for kommentarer.


© Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening - Odsherred